onze vader 

die in de hemelen zijt

geheiligd zij uw naam

uw rijk kome

uw wil geschiede

op aarde zoals in  de hemel

geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven

aan onze schuldenaren

en leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade

 

In onze westerse cultuur is het Onzevader een van de erfgoedteksten. Ik wil proberen  hem zo opnieuw te formuleren, dat de weerstand die hij bij velen oproept een beetje wegebt.  

Zodra duidelijk wordt dat de woorden niet verwijzen naar ergens een machtige (straffende of belonende) vader ver weg, maar naar de kracht die leeft in ons en in alles wat bestaat, wordt het onzevader een universele tekst van alle tijden. Een zentekst ook. Een taotekst.

Ik waag het er maar op:

 

 

moedervader geest in ons

ondoorgrondelijke oergrond van het al

schepper der tienduizend dingen

 

van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is

van hemel en aarde eb en vloed

van alles wat ademt en leeft

de volheid en voltooiing

 

heilige naam

boven alle namen uit

onuitsprekelijk

aan alle denken voorbij

 

levendood

yin en yang

eeuwige tao

die werkt in tijd en tijdloosheid

die - ongeboren - baart

en schraagt

het universum

 

geef ons van dag tot dag het brood dat wij nodig hebben

vergeef ons als wij fout zijn

en geef dat wij ontslaan van schuld

al wie ons kwaad deed

 

houd ons verre van verstrooiing

week ons los van alle boosheid

en breng ons thuis in mededogen

 

gij die werkt in alles

wat was, is en komen zal

onze kracht

ons leven

ons zijn

in u zijn wij geborgen

 

diepste wijsheid voorbij alle wijsheid