Zen heeft niets met emoties te maken, en toch, je moet goed voelen. Dat is alles.

Zen heeft niets met begrijpen te maken, en toch, je moet ’t snappen. Dat is alles.

Zen heeft niets met leegte te maken, en toch, je moet ruimte scheppen. Dat is alles.

Zen heeft niets met onthouding te maken, en toch, je moet ontdaan zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met slimmigheid te maken, en toch, je moet jezelf te slim af zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met betogen te maken, en toch, je moet getuigen. Dat is alles.

Zen heeft niets met leven te maken, en toch, je moet ten volle leven. Dat is alles.

Zen heeft niets met dood zijn te maken, en toch, je moet met vreugde sterven. Dat is alles.

Zen heeft niets met loslaten te maken, en toch, je moet voorbij, zelfs aan voorbij. Dat is alles.

Zen heeft niets met kennis te maken, en toch, je moet weten. Dat is alles.

Zen heeft niets met begeerte te maken, en toch, je moet verlangen. Dat is alles.

Zen heeft niets met willen te maken, en toch, je moet doorgaan. Dat is alles.

Zen heeft niets met genoegens te maken, en toch, je moet genoeg zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met bevrijding te maken, en toch, je moet in vrijheid leven. Dat is alles.

Zen heeft niets met de weg gaan te maken, en toch, je moet je huis verlaten. Dat is alles.

Zen heeft niets met denken te maken, en toch, je moet gedachten doordenken. Dat is alles.

Zen heeft niets met mildheid te maken, en toch, je moet gemilderd leven. Dat is alles.

Zen heeft niets met doel treffen te maken, en toch, je moet door je doel heenbreken. Dat is alles.

Zen heeft niets met principes te maken, en toch, je moet ze volgen. Dat is alles.

Zen heeft niets met vergankelijkheid te maken, en toch, je moet vergaan. Dat is alles.

Zen heeft niets met bewustzijn te maken, en toch, je moet bewust zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met mededogen te maken, en toch, je moet mee lijden. Dat is alles.

Zen heeft niets met verlichting te maken, en toch, je moet licht zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met ontwaken te maken, en toch, je moet wakker zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met stilte te maken, en toch, je moet in stilte zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met verheven zijn te maken, en toch, je moet erbovenuit stijgen. Dat is alles.

Zen heeft niets met zien te maken, en toch, je moet goed kijken. Dat is alles.

Zen heeft niets met afkeer te maken, en toch, je moet afgescheiden leven. Dat is alles.

Zen heeft niets met voorkeur  te maken, en toch, je moet voor liefde kiezen. Dat is alles.

Zen heeft niets met iets te maken, en toch, je moet niet-iets zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met niets te maken, en toch, je moet n-iets als oorsprong zien. Dat is alles.

Zen heeft niets met niet-weten te maken, en toch, je moet niets willen weten. Dat is alles.

Zen heeft niets met niet-denken te maken, en toch, je moet niets willen denken. Dat is alles.

Zen heeft niets met lust te maken, en toch, je moet met lijf en leden leven. Dat is alles.

Zen heeft niets met zwijgen te maken, en toch, je moet niet alles zeggen. Dat is alles.

Zen heeft niets met bereiken te maken, en toch, je moet aan het onzegbare raken. Dat is alles.

Zen heeft niets met woorden te maken, en toch, je moet je uitspreken. Dat is alles.

Zen heeft niets met aandacht te maken, en toch, je moet er nu wel zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met vergeten te maken, en toch, je moet het achter je laten. Dat is alles.

Zen heeft niets met eenheid te maken, en toch, je moet met het ene zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met zelf te maken, en toch, je moet geen-zelf ervaren. Dat is alles.

Zen heeft niets met verlies te maken, en toch, je moet jezelf en ’t al verliezen. Dat is alles.

Zen heeft niets met waarheid te maken, en toch, je moet naar waarheid zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met oorzaak te maken, en toch, je moet de gevolgen dragen. Dat is alles.

Zen heeft niets met middelen te maken, en toch, je moet de middenweg bemiddelen. Dat is alles.

Zen heeft niets met harmonie te maken, en toch, je moet evenwichtig zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met medicijn te maken, en toch, je moet genezen. Dat is alles.

Zen heeft niets met het grote Licht te maken, en toch, je moet helder zijn. Dat is alles.

Zen heeft niets met wat je denkt te maken, en toch, je moet erom denken. Dat is alles.

Zen heeft niets met zoeken te maken, en toch, je moet het vinden. Dat is alles.

Zen heeft niets met rust te maken, en toch, je moet berusten. Dat is alles.

Zen heeft niets met nu te maken, en toch, je moet het in een flits ervaren. Dat is alles.

Zen heeft niets met boeddha te maken, en toch, je moet boeddhanatuur zijn. Dat is alles.

 

Zen heeft er niets mee te maken, en toch moet je hem waarachtig maken. Dat is alles.