Start

Graag tijdig aanwezig, zodat we alles kunnen klaarzetten en stipt om 19.30 uur kunnen beginnen met de meditatie.

Vooraf:

1. Schoenen uit en op een rijtje.

2. Individueel betreden van de zendo (meditatieruimte).
3. Eenmaal in gasho buigen naar de lege ruimte en naar je plaats gaan.

4. Loop langs de matjes; de lege ruimte niet oversteken.

5. Als iedereen aanwezig is, samen buigen en gaan zitten.

De meditatie

Eerste zitmeditatie* (15')

6. Drie gongslagen. In die tijd ordenen we ons lichaam: rechtop zitten,

ruggengraat rechten, hoofd rechtop houden, kin iets naar binnen trekken.

Vanaf nu zo onbeweeglijk mogelijk (maar comfortabel) blijven zitten.

7. Twee gongslagen op het einde, waarna buiging vanuit zithouding, opstaan en buigen.

Eerste loopmeditatie (kinhin) (5’)

Bij het eerste geluid van de kleppers wandelen we zeer traag.

Bij het tweede kleppen wandelt iedereen sneller,

bij het derde kleppen loopt iedereen verder tot voor zijn kussen en blijft daar staan.

Buigen en gaan zitten.

Reciteren van de Gelofte aan de mensheid (Hisamatsu): Kalm en evenwichtig. Laat ons ontwaken...

Tweede zitmeditatie (15'):

8. Drie gongslagen bij aanvang. Lezing van een korte tekst en toelichting.

9. Eén gongslag op het einde, waarna buiging vanuit zithouding, opstaan en buigen.

Tweede loopmeditatie (kinhin) (5’)

Derde zitmeditatie (15'): 

10. Drie gongslagen. 

11. Negen gongslagen.

Luisteren naar de tekst Avondlijke aansporing.

12. Eén gongslag. Buigen vanuit zithouding.

13. Opstaan.

14. Buigen.

15. Opruimen.