Wat is zen?

  • Zen is: de moedige stap om in stilte zichzelf te beschouwen en de wereld open tegemoet te treden.

     Leo Apostel

 

  • Het belangrijkste nut van Zen voor het dagelijkse leven is niet dat het ons blij maakt en verdriet opheft, maar dat het ons in contact brengt met de fundamentele realiteit die boven verdriet en vreugde verheven is.

     Muso Kokushi

 

  • There is a crack in everything. That's where the light gets in.

     Leonard Cohen


Zou u graag kennismaken met zenmeditatie? Dan is dit iets voor u.

 

De stilte ingaan. In aandacht voor wat we gewaarworden. Onze adem volgen, onze gedachten laten komen en gaan. Ontvankelijk worden voor wat zich in en om ons voordoet. Zonder te oordelen. Gewoon zitten in zen.


De meditatie staat open voor iedereen, ongeacht zijn godsdienstige, politieke, filosofische of ideologische achtergrond.


De techniek van het mediteren en het zitten beperken we tot het strikte minimum. Iedereen is vrij daarin zo ver te gaan als hij wil.


Iedere donderdag in Bornem (Branst) komen we samen voor een zit - en loopmeditatie in de Chinese Ch’antraditie, zoals die beoefend wordt in de Maha Karunagroepen onder leiding van de Nederlandse zenleraar professor Ton Lathouwers, van wie ik in 2015 leraarbevoegdheid kreeg in de Maha Karuna zentraditie (http://www.mahakarunachan.nl)

Reactie plaatsen