Mijn zenlectuur van de voorbije jaren heeft mij een schat opgeleverd aan omschrijvingen van wat wij aarzelend noemen ons Ware Zelf. Ik heb ze bijeengebracht in een litanie met zin na zin de bede: Doe ons ontwaken.

 

 

Smetteloze, Heilige en Ene                        Doe ons ontwaken

ene, aan alles ten grondslag

oermoeder van alles wat bestaat.

ene, in beeld noch woord te vatten

centrum, onaanwijsbaar, stil en onbeweeglijk

voorhemelse staat

ongeconditioneerde staat

zijn in niet zijn

niet zijn in zijn

 

adem die ademt van voor alle tijden           Doe ons ontwaken

adem die ons leeft en denkt

subtiele adem van levenslust

ware adem van komen en gaan, zonder einde

bedwinger van het ongetemde

bevrijder uit onze gevangenschap

bevrijder van illusie

groot ontwaken

onzichtbaar voor wie kijkt

onhoorbaar voor wie luistert

verklaring van levendood

deur van talloze wonderen

schering van yang, inslag van yin

oorspronkelijke werkelijkheid, zonder vorm

leeg bewustzijn, nooit verduisterd

bewustzijn aan vorm, naam, geluid en kleur voorbij

uiterste diepte, subtiel fundament

hoogverheven berg

genezende bron

onuitputtelijke bron

bron van weergaloos licht

heil voor alle wezens

volheid van alle goedheid en deugd

hoogste kennis

ware natuur

ware aard 

lege cirkel

van wat ondenkbaar is het meest ondenkbare 

geboren onsterfelijkheid

geboren zonder geboorte

onwankelbaar en onverdeeld

absolute openheid

stilte die spreekt

enkelvoud van wat is

onvoorstelbaarheid van wat is

perfectie van wat niet is

wezenlijke leegte

ondoorgrondelijke stilte

wezenlijke openheid 

transparant bestaan

van wat diepzinnig is het meest diepzinnige 

oneindigheid van alle wezens

 

 

genezende en verlichtende Dharma           Doe ons ontwaken

overdracht van de zuivere Dharma

ondenkbare leer

onvoorstelbare leer

onbenaderbare leer

onvergelijkbare leer

drievoudig juweel

gids, kracht en gelukzaligheid

volkomen pad dat bereikt wat niet te bereiken is

volkomen pad dat vervolmaakt wat niet te vervolmaken is

pad van vreugde en vervulling

padloos pad van alle bodhisattva’s

nectar van helend licht

geurige lotus

allerdiepzinnigst en kostbaar onderricht

mededogend onderricht

onovertroffen onderricht

bevrijdende verlichting

verdrijver van duistere onwetendheid

verdelger van angst en wanhoop

volmaakt medicijn

onwankelbaar weten

ware toevlucht

 

grote Moeder                                              Doe ons ontwaken

mystieke Moeder

universele Moeder

weldoende Moeder

mededogende Moeder

alwetende Moeder

liefhebbende Moeder van alle Boeddha’s

Moeder Prajnaparamita

mysterieuze moederschoot

Moeder die tot leven baart

allesomvattende Moeder van Wijsheid

allesomvattende lerares, vriendin en gids

grenzeloos mededogende

liefdevolle helper

waarachtige Kuan Yin

zuivere Kuan Yin

alles verlichtende Kuan Yin

Kuan Yin die grenzeloze wijsheid zijt

 

grenzeloze uitgestrekte openheid               Doe ons ontwaken

onbegrensde openheid

kalme openheid

stille ontvankelijkheid

onuitputtelijke overvloed

Perfectie van Geduld

perfectie van de perfecties

perfectie van krachten

perfectie van moed en vertrouwen

 

allesomvattende ruimte                               Doe ons ontwaken

onbegrensde ruimte

ruimte van totaal ontwaken

lege ruimte

beginloze ruimte

grenzeloze ruimte

ondeelbare ruimte

stralende openheidDoe ons ontwaken

stralende vrijheid

stralende gelukzaligheid

veilige thuishaven

diamanten vertrouwen

bron van het eeuwige verlangen

subtielste liefdevolle vriendelijkheid

 

onwankelbare Wijsheid                               Doe ons ontwaken

onmeetbare Wijsheid

oneindige Wijsheid

allesdoordringende Wijsheid

ongrijpbare Wijsheid

woordeloze Wijsheid

onvatbare Wijsheid

allesomvattende Wijsheid

allesoverstijgende Wijsheid

onuitputtelijke Wijsheid

smetteloze en volmaakte Wijsheid

standvastige en onverstoorbare Wijsheid

wonderbaarlijke stille Wijsheid

rustige Wijsheid

grenzeloze Wijsheid

ongeconditioneerde Wijsheid

lege Wijsheid

vastberaden Wijsheid

liefdevolle Wijsheid

voorspoed brengende Wijsheid

zorgzame Wijsheid

werkzame Wijsheid

onzelfzuchtige Wijsheid

onuitputtelijke Wijsheid

onwankelbare Wijsheid

oog van Wijsheid

pad van Wijsheid

zee van Wijsheid

middelpunt van Wijsheid

onoverwinnelijke diamant van Wijsheid

werkzame kracht van Wijsheid

Perfectie van Wijsheid

Wijsheid zonder begin

Wijsheid zonder pad

Wijsheid zonder doel

Wijsheid zonder naam

Wijsheid zonder oordeel of standpunt

Wijsheid van volledig ontwaken

Wijsheid door lichaam, spraak en geest

Wijsheid die toeneemt, afneemt noch verdwijnt

Wijsheid aan voorkeur voorbij

Wijsheid aan alle denken voorbij

Wijsheid van hart tot hart

Wijsheid voorbij alle wijsheid

 

schatkamer van Waarheid                          Doe ons ontwaken

baarmoeder van Waarheid

transparantie van alle bestaan

golf van zegeningen

 

zuivere aanwezigheid                                 Doe ons ontwaken

oeverloze oceaan van zuivere aanwezigheid

onuitputtelijke zuivere aanwezigheid

ongrijpbare aanwezigheid

 

ongrijpbare zuiverheid                                Doe ons ontwaken

zelfloze zuiverheid

transparante zuiverheid

stralende zuiverheid

diamanten zuiverheid

maagdelijke zuiverheid

enkelvoudige zuiverheid

volkomen zuiverheid

onvoorstelbare zuiverheid

wezenlijke zuiverheid

 

helderheid van de oorspronkelijke werkelijkheid

volheid en  voltooiing van de uiteindelijke werkelijkheid

 

Diepste Wijsheid voorbij alle wijsheid.       Doe ons ontwaken.